Orar / Timetable:

Responsabili de an / Year tutors (in Romanian).

Pachet informații licențe și disertații 2015. / Diploma thesis and dissertation info packages for 2015 (in Romanian).

Teme pentru lucrări de licență și disertație, afișate 26 nov. 2015, 11:01. / Diploma thesis and dissertation themes (in Romanian).