Departamentul de Automatică

Înseamnă experiență, o experiență pusă în valoare de absolvenții celor peste 30 de promoții. În prezent, 600 de studenți urmează cursurile specializărilor noastre, acoperind un spectru larg de aplicare a cunoștințelor dobândite.

Colectivul profesoral, pregătit la standarde ridicate, împletește cu succes entuziasmul tinereții și experiența, media de vârstă situându-se în jurul a 39 de ani. Pasiunea pentru descoperire, experiment și studiu, dorința permanentă de a lua parte la procesul de dezvoltare a tehnologiei și deschiderea spre comunicare interumană sunt atuurile reprezentanților noștri.

Ce vei învăța alături de noi? Iată, pe scurt, numai câteva exemple:

  • Controlul proceselor cu ajutorul calculatorului
  • Limbaje de programare orientate pe aplicaţii
  • Proiectare asistată de calculator
  • Modelarea şi simularea proceselor
  • Noţiuni de electronică şi proiectare de circuite
  • Sisteme de conducere a roboţilor şi fabricaţie asistată de calculator
  • Transmisii de date.

 

Dincolo de toate însă, Automatica este o formă de cunoaștere și ea include ca noțiune, descrierea unuia dintre acele domenii fericite care împletesc dedicarea și profesionalismul, cu bucuria de a înțelege complexitatea interacțiunii între componentele sistemelor, create de om sau de natură, la scară micro și macro.

Te așteptăm să ne cunoaștem!

© Departamentul de Automatică - UTCN