Opțiuni de discipline an III pentru studenții anului II Cluj / Year III course options for year II Cluj students

Română Cluj

Studenții anului II Automatică și Informatică Aplicată Cluj cu predare în limba română pot opta pentru disciplina de anul III "Electronică de putere" sau disciplina "Sisteme bazate pe cunoaștere".

 

Unitatea educațională pentru curs este o grupă. Dacă va fi un număr de cereri care depășește un număr întreg de grupe, repartiția se va face la cealaltă opțiune în ordinea mediilor primilor doi ani de studii.
Studenții care nu completează formularul vor fi repartizați la o opțiune de către conducerea departamentului.

 

Termen pentru completarea formularului online: vineri 28 iunie 2024, ora 10.

 

Formularul pentru opțiune se poate accesa după autentificare în contul Campus/Teams UTCN.

 

Formular online pentru AIA Română Cluj: https://forms.office.com/e/ZT0RZW9Qem

 

English Cluj

Year II Automation and Applied Informatics Cluj (taught in English) students can opt for the "Power Electronics" year III course or the "Knowledge-Based Systems" year III course.

 

The educational unit for the course is a group. If there will be a number of requests that exceed a whole number of groups, the distribution will be made to the other option in the order of the averages of the first two years of studies.
Students who do not complete the form will be assigned to an option by the department management.

 

Deadline for completing the online form: Friday, June 28, 2024, 10 a.m.

 

The option form can be accessed after logging into the Campus/Teams UTCN account.

 

Online form for AAI English Cluj: https://forms.office.com/e/WWa7gT0Y04

 

Înapoi

© Departamentul de Automatică - UTCN