Admitere master Ingineria Sistemelor - Sesiunea iulie 2024 / Master's admission for Systems Engineering - July 2024 session

Ultima actualizare: 02.07.2024

Vă rugăm să consultați periodic informațiile de mai jos pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere!

 

Programe de studiu pentru Ingineria Sistemelor:

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

Informatică aplicată (IA)

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

Cyber Physical Systems (CPS) (Sisteme cyber-fizice (SCF))

 

Candidații sunt rugați să consulte următoarele documente și informațiile de la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/:

- Regulament de admitere la master UTCN 2024 - 2025

- Metodologia de admitere la master AC 2024 - 2025

-- Anexa 1. Calendar admitere

-- Anexa 2. Sablon proiect (ro) / Annex 2. Project template (en)

- Număr locuri (Ingineria Sistemelor)

- Comisie admitere master (contact secretar comisie: teodora.sanislav[at]aut.utcluj.ro)

 

Calendar admitere:

Înscriere candidați: 19 - 22 iulie 2024 (ultima zi până la ora 15:00) (online, pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)

Interviu: 24 iulie 2024 (conform planificării afișate după perioada de înscriere)

Afișare rezultate preliminare: 24 iulie 2024 (după-masa)

Depunere contestații: 25 iulie 2024 (se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro)

Soluționare contestații: 26 iulie 2024

Afișare rezultate după soluționarea contestațiilor: 26 iulie 2024 (seara)

Confirmare locuri: 29 – 30 iulie 2024 (ultima zi până la ora 14:00) (onsite, la Secretariatul Departamentului de Automatică, sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca)

Afișare rezultate finale din sesiunea de vară: 30 iulie 2024

Confirmare locuri ocupate în urma glisărilor: până cel târziu în 31 august 2024 la secretariatul facultății (sala 45, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca).

 

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI:

Important: În perioada înscrierii candidații sunt rugați să-și consulte periodic email-ul în vederea soluționării notificărilor trimise de comisie pentru validarea dosarului.

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2024 - 2025):

A. Documente completate electronic:

A.1. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul candidatului.

 

B. Documente scanate în format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent); În atenția absolvenților Facultății AC din UTCN care au susținut examenul de licență în sesiunea iulie 2024: dacă absolvenții nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atașat.

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (chitanță sau OP-ul) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2024 - 2025). Plata se poate face cu cardul direct în cadrul platformei de admitere, prin virament bancar sau mandat poștal. Mai multe detalii pot fi găsite la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#informaii-taxe;

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin; Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare;

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Formularul conținând propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect (ro) / Annex 2. Project template (en)). Propunerea de proiect trebuie semnată și încărcată în format pdf, conform cu formatul Anexa.2 Nume_Prenume.pdf.

B11. Certificat de competență lingvistică pentru limba Engleză recunoscut de nivel B2 sau echivalent (ex. Cambridge, IELTS, s.a. sau certificat obținut de la Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare al UTCN) pentru candidații care optează pentru programul de studiu în limba engleză, Cyber Physical Systems (CPS). Candidații care au absolvit studii universitare de licență în limba Engleză, pot dovedi competența lingvistică prin diploma de
licență/adeverința de absolvire.
Important în vederea obținerii certificatului de competență lingvistică pentru limba Engleză sau echivalării unui certificat existent (numai pentru candidații care nu au absolvit studii universitare de licență în limba Engleză):

1. Candidații care dețin un certificat de competență lingvistică pentru limba Engleză recunoscut de nivel B2 sau echivalent (ex. Cambridge, IELTS, s.a.)

  • - Se vor înregistra și vor încărca o copie a certificatului deținut folosind formularul de la adresa https://forms.office.com/e/pmxuCcMRtj până în 4.07.2024 respectiv 17.07.2024 (inclusiv) în vederea echivalării acestuia
  • - În 5.07.2024, respectiv 18.07.2024 se vor afișa rezultatele echivalării certificatelor - admis/respins.

2. Candidații care nu dețin un certificat de competență lingvistică pentru limba Engleză recunoscut de nivel B2 sau echivalent (ex. Cambridge, IELTS, s.a.)

  • - Se vor înregistra folosind formularul de la adresa https://forms.office.com/e/pmxuCcMRtj în vederea susținerii testului de limba engleză în 8.07.2024, respectiv 19.07.2024, ora 10, sala 216, Barițiu 25
  • - În 9.07.2024, respectiv 22.07.2024 (dimineața) se vor afișa rezultatele.

 

C. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2024-2025:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

 

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

Înapoi

© Departamentul de Automatică - UTCN