Admitere master Ingineria Sistemelor - septembrie 2023 / Systems Engineering master's admission - September 2023

Sesiunea septembrie 2023 - română

The English version is below.

 

Informații privind testul de engleză pentru admiterea la master la programul de studii Cyber-Physical Systems (CPS).

 

Locuri disponibile.

 

Informațiile referitoare la admiterea la master sunt disponibile la adresele:

 

Vă rugăm să consultați periodic aceste informații pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere.
Contact secretar comisie: teodora.sanislav[at]aut.utcluj.ro.

 

Calendar admitere:

 • - Înscriere candidați: 11 - 12 septembrie 2023 (ultima zi până la ora 14:00) (online, pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)
 • - Interviu: 14 septembrie 2023 (conform planificării afișate după perioada de înscriere)
 • - Afișare rezultate preliminare: 14 - 16 septembrie 2023
 • - Depunere contestații: 15 septembrie 2023 (până la ora 13) (se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere[at]utcluj.ro)
 • - Soluționare contestații: 15 septembrie 2023 (după ora 13)
 • - Afișare rezultate după soluționarea contestațiilor: 15 septembrie 2023 (seara)
 • - Confirmare locuri: 18 septembrie 2023 (până la ora 14:00) (onsite, la Secretariatul Departamentului de Automatică, sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca)
 • - Afișare rezultate finale din sesiunea de toamnă: 18 septembrie 2023 (seara)

 

September 2023 session - English

Versiunea în română este mai sus.

 

Information regarding the English language test for the Cyber-Physical Systems (CPS) master's admission.

 

Available places.

 

Information on admission to the master's program is available at:

 

Please check this page periodically to stay up-to-date on how the admissions process is organized and conducted.
Committee secretary contact: teodora.sanislav[at]aut.utcluj.ro.

 

Admission calendar:

 • - Candidate registration: September 11 - 12, 2023 (last day until 2:00 p.m.) (online, on the platform dedicated for this purpose, https://admitereonline.utcluj.ro/)
 • - Interview: September 14, 2023 (according to the schedule displayed after the application period)
 • - Preliminary results: September 14 - 16, 2023
 • - Appeals submission: September 15, 2023 (until 1 p.m.) (will be formulated and sent to the email address: contestatiiadmitere[at]utcluj.ro)
 • - Appeals resolution: September 15, 2023 (after 1 p.m.)
 • - Post-appeals results: September 15, 2023 (evening)
 • - Place confirmation: September 18, 2023 (until 2:00 p.m.) (onsite, at the Department of Automation's Secretariat, room 350, G. Barițiu str. no. 26-28, Cluj-Napoca)
 • - Final results of the autumn session: 18 September 2023 (evening)

 

 

Sesiunea iulie 2023

Informațiile referitoare la admiterea la master sunt disponibile la adresele:

 

Vă rugăm să consultați periodic aceste informații pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere.
Contact secretar comisie: teodora.sanislav[at]aut.utcluj.ro.

 

Calendar admitere:

 • - Înscriere candidați: 17 - 19 iulie 2023 (ultima zi până la ora 14:00) (online, pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)
 • - Interviu: 21 iulie 2023 (conform planificării afișate după perioada de înscriere)
 • - Afișare rezultate preliminare: 21 - 23 iulie 2023
 • - Depunere contestații: 24 iulie 2023 (până la ora 13) (se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere[at]utcluj.ro)
 • - Soluționare contestații: 24 iulie 2023 (după ora 13)
 • - Afișare rezultate după soluționarea contestațiilor: 24 iulie 2023 (seara)
 • - Confirmare locuri: 25 – 26 iulie 2023 (ultima zi până la ora 14:00) (onsite, la Secretariatul Departamentului de Automatică, sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca)
 • - Afișare rezultate finale din sesiunea de vară: 26 iulie 2023 (seara)
 • - Confirmare locuri ocupate în urma glisărilor: până cel târziu în 31 august 2023 la secretariatul facultății (sala 45, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca)

 

Pentru mai multe detalii vă puteți alătura echipei MS Teams ”Admitere master - Ingineria Sistemelor 2023” cu codul de acces fmwulnv.

 

În data de 14 iulie 2023, ora 18, va avea loc pe MS Teams o întâlnire (https://bit.ly/3r7PDk0) în care se vor prezenta pașii procesului de admitere (echipa MS Teams ”Admitere master - Ingineria Sistemelor 2023” cu codul de acces fmwulnv).

 

Înapoi

© Departamentul de Automatică - UTCN