Detalii privind finalizarea studiilor - sesiunea iulie 2024

Sesiunea iulie 2024

Lucrarea se predă în format electronic, nu tipărit. Totuși, se recomandă să tipăriți Sinteza în cinci exemplare și să o dați membrilor comisiei.

 

Depunerea lucrării de diplomă/disertație, în echipa Teams cu codul xs9l75m :

 • - intrați în Microsoft Teams > în meniul vertical din stânga, clic pe butonul "Teams" > în colțul dreapta sus, clic pe butonul "Join or create team" > "Join team"
 • - introduceți codul xs9l75m în căsuța "Enter join code."
 • - clic pe butonul "Add team"
 • - alegeți Assignment-ul corespunzător comisiei la care sunteți înscris
 • - încărcați materialul:
  • 1) documentația (Nume_Prenume.pdf) semnată atât de autor cât și de către coordonator, și
  • 2) o arhivă zip (Nume_Prenume.zip) cu fișierele sursă

 

Calendarul finalizării studiilor de licență și master, sesiunea iulie 2024, este disponibil aici.

 

Informații generale

Comisiile pentru sesiunea iulie și septembrie: aici.

 

Comisiile 1D, 2D, 3D, 4D, 1M, 2M, 3M vor funcționa la Cluj-Napoca doar în sesiunea iulie 2024.
Comisia 6D va funcționa la Satu-Mare doar în sesiunea iulie 2024.
Comisiile 5D și 4M vor funcționa la Cluj-Napoca doar în sesiunea septembrie 2024.

 

Metodologia de desfășurare (cu număr de pagini și modul de evaluare): aici.

 

Modelul pentru proiectul de licență: aici, iar modelul pentru proiectul de disertație aici.

 

Alte detalii privind șablonul de copertă: diplomă română, diplomă engleză, disertație română.

 

Read more …

Admitere master Ingineria Sistemelor - Sesiunea iulie 2024 / Master's admission for Systems Engineering - July 2024 session

Ultima actualizare: 02.07.2024

Vă rugăm să consultați periodic informațiile de mai jos pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere!

 

Programe de studiu pentru Ingineria Sistemelor:

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

Informatică aplicată (IA)

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

Cyber Physical Systems (CPS) (Sisteme cyber-fizice (SCF))

 

Candidații sunt rugați să consulte următoarele documente și informațiile de la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/:

- Regulament de admitere la master UTCN 2024 - 2025

- Metodologia de admitere la master AC 2024 - 2025

-- Anexa 1. Calendar admitere

-- Anexa 2. Sablon proiect (ro) / Annex 2. Project template (en)

- Număr locuri (Ingineria Sistemelor)

- Comisie admitere master (contact secretar comisie: teodora.sanislav[at]aut.utcluj.ro)

 

Calendar admitere:

Înscriere candidați: 19 - 22 iulie 2024 (ultima zi până la ora 15:00) (online, pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)

Interviu: 24 iulie 2024 (conform planificării afișate după perioada de înscriere)

Afișare rezultate preliminare: 24 iulie 2024 (după-masa)

Depunere contestații: 25 iulie 2024 (se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro)

Soluționare contestații: 26 iulie 2024

Afișare rezultate după soluționarea contestațiilor: 26 iulie 2024 (seara)

Confirmare locuri: 29 – 30 iulie 2024 (ultima zi până la ora 14:00) (onsite, la Secretariatul Departamentului de Automatică, sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca)

Afișare rezultate finale din sesiunea de vară: 30 iulie 2024

Confirmare locuri ocupate în urma glisărilor: până cel târziu în 31 august 2024 la secretariatul facultății (sala 45, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca).

 

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI:

Important: În perioada înscrierii candidații sunt rugați să-și consulte periodic email-ul în vederea soluționării notificărilor trimise de comisie pentru validarea dosarului.

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2024 - 2025):

A. Documente completate electronic:

A.1. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul candidatului.

 

B. Documente scanate în format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent); În atenția absolvenților Facultății AC din UTCN care au susținut examenul de licență în sesiunea iulie 2024: dacă absolvenții nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atașat.

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (chitanță sau OP-ul) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2024 - 2025). Plata se poate face cu cardul direct în cadrul platformei de admitere, prin virament bancar sau mandat poștal. Mai multe detalii pot fi găsite la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#informaii-taxe;

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin; Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare;

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Formularul conținând propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect (ro) / Annex 2. Project template (en)). Propunerea de proiect trebuie semnată și încărcată în format pdf, conform cu formatul Anexa.2 Nume_Prenume.pdf.

B11. Certificat de competență lingvistică pentru limba Engleză recunoscut de nivel B2 sau echivalent (ex. Cambridge, IELTS, s.a. sau certificat obținut de la Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare al UTCN) pentru candidații care optează pentru programul de studiu în limba engleză, Cyber Physical Systems (CPS). Candidații care au absolvit studii universitare de licență în limba Engleză, pot dovedi competența lingvistică prin diploma de
licență/adeverința de absolvire.
Important în vederea obținerii certificatului de competență lingvistică pentru limba Engleză sau echivalării unui certificat existent (numai pentru candidații care nu au absolvit studii universitare de licență în limba Engleză):

1. Candidații care dețin un certificat de competență lingvistică pentru limba Engleză recunoscut de nivel B2 sau echivalent (ex. Cambridge, IELTS, s.a.)

 • - Se vor înregistra și vor încărca o copie a certificatului deținut folosind formularul de la adresa https://forms.office.com/e/pmxuCcMRtj până în 4.07.2024 respectiv 17.07.2024 (inclusiv) în vederea echivalării acestuia
 • - În 5.07.2024, respectiv 18.07.2024 se vor afișa rezultatele echivalării certificatelor - admis/respins.

2. Candidații care nu dețin un certificat de competență lingvistică pentru limba Engleză recunoscut de nivel B2 sau echivalent (ex. Cambridge, IELTS, s.a.)

 • - Se vor înregistra folosind formularul de la adresa https://forms.office.com/e/pmxuCcMRtj în vederea susținerii testului de limba engleză în 8.07.2024, respectiv 19.07.2024, ora 10, sala 216, Barițiu 25
 • - În 9.07.2024, respectiv 22.07.2024 (dimineața) se vor afișa rezultatele.

 

C. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2024-2025:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

 

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

Read more …

Admitere master - Obtinere certificat de competență lingvistică pentru limba Engleză

În atenția candidaților la admiterea la master care vor alege programul de studiu Cyber Physical Systems (CPS) în lista lor de opțiuni (indiferent pe a câta poziție):

 • 1. Candidații care au absolvit studii universitare de licență în limba Engleză, pot dovedi competența lingvistică prin diploma de licență/adeverința de absolvire (nu e nevoie de un certificat de competență lingvistică pentru limba Engleză în acest caz).
 • 2. Candidații care nu au absolvit studii universitare de licență în limba Engleză vor trebui să adauge la dosar un certificat de competență lingvistică pentru limba Engleză recunoscut de nivel B2 sau echivalent.
  • 2.1. Candidații care dețin un certificat de competență lingvistică pentru limba Engleză recunoscut de nivel B2 sau echivalent (ex. Cambridge, IELTS, s.a.)
   • - Se vor înregistra și vor încărca o copie a certificatului deținut folosind formularul de la adresa https://forms.office.com/e/pmxuCcMRtj până în 4.07.2024 respectiv 17.07.2024 (inclusiv) în vederea echivalării acestuia.
   • - În 5.07.2024, respectiv 18.07.2024 se vor afișa rezultatele echivalării certificatelor - admis/respins.
  • 2.2. Candidații care nu dețin un certificat de competență lingvistică pentru limba Engleză recunoscut de nivel B2 sau echivalent (ex. Cambridge, IELTS, s.a.)
   • - Se vor înregistra folosind formularul de la adresa https://forms.office.com/e/pmxuCcMRtj în vederea susținerii testului de limba engleză în 8.07.2024, respectiv 19.07.2024, ora 10, sala 216, Barițiu 25.
   • - În 9.07.2024, respectiv 22.07.2024 (dimineața) se vor afișa rezultatele.

Read more …

Mr. Yervant Zorian, PhD (Synopsys, USA) receives the prestigious title of Doctor Honoris Causa of the Technical University of Cluj-Napoca, Romania

 
Prof.YervantZorian,DHC
Prof.Yervant Zorian, PhD, TUCN DHC
Synopsys (USA)

 The Technical University of Cluj-Napoca (TUCN) had the honor to award the title of Doctor Honoris Causa to Mr. Yervant Zorian, PhD (Synopsys, USA), one of the world's leading specialists in the field of integrated circuit design and testing. The festive ceremony took place on Friday, May 17, 2024, in Aula HUB UTCN, str. George Barițiu nr. 4-8, in the presence of the Rector, Senate Members of the Technical University of Cluj-Napoca and the guests at this event.
 Mr. Yervant Zorian receives this prestigious title as a sign of high recognition and appreciation of his scientific, academic, professional excellence and contributions to the Technical University of Cluj-Napoca, as well as for the relevance of his professional and academic notoriety. The Laudatio speech at the solemn ceremony was delivered by Prof. Eng. Liviu Miclea, PhD, Vice-President of the TUCN Senate. For the prestigious audience, after the award ceremony, Dr. Yervant Zorian held the lecture "The challenges of Silicon Health", focusing on the impact of emergent technologies such as AI and quantum computing in his field of activity.
 
Mr. Yervant Zorian, PhD is a member of renowned professional associations as IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers – an international non-profit organization supporting the development of electricity-based technologies, considered one of the largest body of professionals in the world, based in New York, United States. He is also present on the board of several international conferences and committees that periodically organize scientific events in the world, in the electronic technologies domain. During 2006-2024,  Mr. Yervant held the position of Honorary Chair of the IEEE-TTTC AQTR Conferences organized by the Faculty of Automation and Computer Science, Automation Department within TUCN. Over time, Mr. Yervant Zorian has been a member of numerous executive boards in the field of electronic and electrical technologies. His professional activity is strongly impacting the higher education in his specialization as a Deputy-Professor at the University of British Columbia in Vancouver, Canada, and as a PhD supervisor at several universities around the world.
TUCN Rector, YervatZ_DHC, TUNC SENATE PRESIDENT
Photo www.utcluj.ro: The TUCN Senate President, prof. Nicoale Burnete, prof. Yervant Zorian, DHC and TUCN Rector, prof. Vasile Topa
 
 Author of four representative volumes in the field of electronic technologies, Mr. Yervant Zorian is co-authoring numerous scientific articles in various high impact publications. At the same time, he is active in various academic and professional forums in the world, especially in Canada and Armenia. Throughout his professional career, Mr. Yervant Zorian, PhD achieved to patent, as author, over 45 inventions in his area of expertise.
 
Yervant_Zorian_TUCN_students
Mr. Yervant Zorian, Phd - TUCN DHC Award Ceremony 
 
Details republished from the TUCN website:

Read more …

Opțiuni de discipline an III pentru studenții anului II Cluj / Year III course options for year II Cluj students

Română Cluj

Studenții anului II Automatică și Informatică Aplicată Cluj cu predare în limba română pot opta pentru disciplina de anul III "Electronică de putere" sau disciplina "Sisteme bazate pe cunoaștere".

 

Unitatea educațională pentru curs este o grupă. Dacă va fi un număr de cereri care depășește un număr întreg de grupe, repartiția se va face la cealaltă opțiune în ordinea mediilor primilor doi ani de studii.
Studenții care nu completează formularul vor fi repartizați la o opțiune de către conducerea departamentului.

 

Termen pentru completarea formularului online: vineri 28 iunie 2024, ora 10.

 

Formularul pentru opțiune se poate accesa după autentificare în contul Campus/Teams UTCN.

 

Formular online pentru AIA Română Cluj: https://forms.office.com/e/ZT0RZW9Qem

 

English Cluj

Year II Automation and Applied Informatics Cluj (taught in English) students can opt for the "Power Electronics" year III course or the "Knowledge-Based Systems" year III course.

 

The educational unit for the course is a group. If there will be a number of requests that exceed a whole number of groups, the distribution will be made to the other option in the order of the averages of the first two years of studies.
Students who do not complete the form will be assigned to an option by the department management.

 

Deadline for completing the online form: Friday, June 28, 2024, 10 a.m.

 

The option form can be accessed after logging into the Campus/Teams UTCN account.

 

Online form for AAI English Cluj: https://forms.office.com/e/WWa7gT0Y04

 

Read more …

“Concursul individual de proiecte, D’AIA” - pentru elevii de liceu Clasele XI-XII

Stimați elevi,


Ne face o deosebită plăcere să vă anunţăm deschiderea platformei de înscrieri pentru “Concursul individual de proiecte, D’AIA”, destinate elevilor de liceu clasele XI-XII, ediția 2024.
Concursul este organizat de Departamentul de Automatică al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN).
Toate informaţiile aferente sunt publicate pe site-ul Web dedicat acestui concurs: Concurs D’AIA

 

Read more …

Orar semestrul 2, an universitar 2023-2024 ( semester 2 timetable)

Orar Automatica si Informatica Aplicata Cluj-Napoca (ultima actualizare: 26.02.2024 ora20:00):

Orar Automatica si Informatica Aplicata Satu-Mare (21.02.2024 ora 12:00)

 1. link de access fisier orar SM (xlsx) 
 2. Actualizare SM

- curs si laborator Teoria Sistemelor
- cadru didactic laborator Teoria Sistemelor

Read more …

Orar semestrul 1, an universitar 2023-2024 semester 1 timetable

Orar / Timetable pentru Cluj-Napoca , actualizat 2023-11-13, ora 8:43 pm. Varianta xls se poate descarca aici.

Modificari curente:

- Anul 4 En si 1 semigrupa anul 4 Ro (marti si miercuri).

Va rugam verificati permanent orarul afisat pe site. Poate suferi modificari in timp real.

 

------

 

Orar pentru Satu Mare, 2023-11-07 00:31.

Au fost mutate orele de ASDN din 24.11 în 22.12.

 

Read more …

Teme finalizare studii 2023 / diploma-dissertation themes 2023

Stimați studenți de an IV licență și an II master,

 

Aveți temele propuse pentru lucrarea de finalizare a studiilor de licență/master, mai jos.

 

Termenul de transmitere a cererii semnate pentru temă, către Secretariatul Departamentului de Automatică (Ioana.Chis@aut), este 20 decembrie 2023. Cererea semnată se poate transmite și prin e-mail.

 

Important:

 

Pentru a finaliza anul IV licență, conform Planului de învățământ aveți de promovat și disciplinele:

- Elaborarea proiectului de diplomă

- Practica pentru proiectul de diplomă.

 

Pentru a finaliza anul II master, conform Planului de învățământ aveți de promovat și disciplinele:

- Elaborare disertație

- Practica pentru elaborarea lucrării de disertație.

 

Temele propuse:

 

 1. Prof.dr.ing. Mihail Abrudean
 2. Prof.dr.ing. Petru Dobra
 3. Prof.dr.ing. Ioan Nașcu
 4. Prof.dr.ing. Liviu Miclea
 5. Prof.dr.ing. Honoriu Vălean
 6. Prof.dr.ing. Daniel Moga
 7. Prof.dr.ing. Éva Dulf
 8. Prof.dr.ing. Silviu Folea
 9. Prof.dr.ing. Lucian Bușoniu
 10. Prof.dr.ing. Vlad Mureșan
 11. Prof.dr.ing. Zsófia Lendek
 12. Prof.dr.ing. Cristina Mureșan
 13. Prof.dr.ing. Levente Tamás
 14. Conf.dr.ing. Paula Raica
 15. Conf.dr.ing. Szilárd Enyedi
 16. Conf.dr.ing. Mirela Dobra
 17. Conf.dr.ing. Camelia Avram
 18. Conf.dr.ing. Roxana Rusu-Both
 19. Conf.dr.ing. Ovidiu Stan
 20. Conf.dr.ing. George Moiș
 21. Conf.dr.ing. Iulia Clitan
 22. Conf.dr.ing. Ionuț Muntean
 23. Conf.dr.ing. Ioana Nașcu
 24. Conf.dr.ing. Dan Goța
 25. SL.dr.ing. Sorin Herle
 26. SL.dr.ing. Mihai Hulea
 27. SL.dr.ing. Cosmin Marcu
 28. SL.dr.ing. Ruben Crișan
 29. SL.dr.ing. Radu Miron
 30. SL.dr.ing. Teodora Sanislav
 31. SL.dr.ing. Valentin Sita
 32. SL.dr.ing. Nicoleta Stroia
 33. SL.dr.ing. Alexandru Codrean
 34. SL.dr.ing. Anastasios Natsakis
 35. SL.dr.ing. Radu Dan
 36. SL.dr.ing. Octavian Cuibus
 37. SL.dr.ing. Iulia Ștefan
 38. SL.dr.ing. Gabriel Harja
 39. SL.dr.ing. Alexandra Fanca
 40. SL.dr.ing. Adela Pop
 41. SL.dr.ing. Isabela Bîrs
 42. As.dr.ing. Maria Șanta
 43. As.dr.ing. Tudor Buzdugan
 44. As.drd.ing. Dora Morar
 45. As.dr.ing. Zoltán Nagy
 46. As.dr.ing. Claudiu Domuța
 47. As.drd.ing. Mihai Stănese
 48. As.drd.ing. Vlad Mihaly
 49. As.dr.ing. Cosmina Corcheș
 50. As.drd.ing. Marius Misaroș
 51. As.dr.ing. Dahlia Al-Janabi
 52. As.drd.ing. Laurențiu Chifor
 53. Drd.ing. Alexandru Berciu
 

Read more …

Îndrumători de an 2023-2024 year mentors

Adăugați ".utcluj.ro" la sfârșitul adresei e-mail. / Add ".utcluj.ro" at the end of the e-mail address.

 

Licență Cluj-Napoca

Anul 1 AIA (română, engleză) – Conf.dr.ing. Dan GOȚA (Dan.Gota@aut)

Anul 2 AIA (română, engleză) – Prof.dr.ing. Vlad MUREȘAN (Vlad.Muresan@aut)

Anul 3 AIA (română, engleză) – SL.dr.ing. Iulia ȘTEFAN (Iulia.Stefan@aut)

Anul 4 AIA (română, engleză) – SL.dr.ing. Sorin HERLE (Sorin.Herle@aut)

 

Licență Satu-Mare

Anul 1 AIA – Lect.dr.mat Tania LAZĂR (Tania.Lazar@math)

Anul 2 AIA  – Sl.dr.ing. Gabriel HARJA (Gabriel.Harja@aut)

Anul 3 AIA  – Conf.dr.ing. Camelia AVRAM (Camelia.Avram@aut)

Anul 4 AIA  – SL.dr.ing. Valentin SITA (Valentin.Sita@aut)

 

Master

Master CAP – Prof.dr.ing Petru DOBRA (Petru.Dobra@aut)

Master IAISC – Prof.dr.ing. Silviu FOLEA (Silviu.Folea@aut)

Master ICAF  – Prof.dr.ing. Eva DULF (Eva.Dulf@aut)

Master IA  – Prof.dr.ing. Liviu MICLEA (Liviu.Miclea@aut)

CPS master's - Prof.dr.eng. Liviu MICLEA (Liviu.Miclea@aut)

 

Read more …

Cyber-Physical Systems (in English) master's admission - September 2023

Cyber-Physical Systems master's admission, September 2023

Project proposal template (in English), only for the Cyber-Physical Systems master's candidates.

 

English language test:

 • - The test to obtain the English language certificate, required for enrollment in the Cyber-Physical Systems master's degree (in English), will take place Monday, September 11, 2023, at 12.00, in room 211, str. G. Barițiu 25, Cluj Napoca.
 • - Those who hold international language proficiency certificates should bring the original and a copy of the certificate, on the same date and location, for validation by the TUCN's Department of Modern Languages.
 • - According to the TUCN Fees Regulation (in Romanian), to participate in this test, the fee is 50 lei for TUCN graduates and 100 lei for graduates of other universities. Have the receipt with you.
 • - More info (in Romanian).

 

Available places for our master's programmes.

 

More information on admission to the master's program is available at:

 

Please check this page periodically to stay up-to-date on how the admissions process is organized and conducted.
Admission committee secretary contact: teodora.sanislav[at]aut.utcluj.ro.

 

Admission calendar:

 • - Candidate registration: September 11 - 12, 2023 (last day until 2:00 p.m.) (online, on the platform dedicated for this purpose, https://admitereonline.utcluj.ro/)
 • - Interview: September 14, 2023 (according to the schedule displayed after the application period)
 • - Preliminary results: September 14 - 16, 2023
 • - Appeals submission: September 15, 2023 (until 1 p.m.) (will be formulated and sent to the email address: contestatiiadmitere[at]utcluj.ro)
 • - Appeals resolution: September 15, 2023 (after 1 p.m.)
 • - Post-appeals results: September 15, 2023 (evening)
 • - Place confirmation: September 18, 2023 (until 2:00 p.m.) (onsite, at the Department of Automation's Secretariat, room 350, G. Barițiu str. no. 26-28, Cluj-Napoca)
 • - Final results of the autumn session: 18 September 2023 (evening)

Read more …

Admitere master Ingineria Sistemelor - septembrie 2023 / Systems Engineering master's admission - September 2023

Sesiunea septembrie 2023 - română

The English version is below.

 

Informații privind testul de engleză pentru admiterea la master la programul de studii Cyber-Physical Systems (CPS).

 

Locuri disponibile.

 

Informațiile referitoare la admiterea la master sunt disponibile la adresele:

 

Vă rugăm să consultați periodic aceste informații pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere.
Contact secretar comisie: teodora.sanislav[at]aut.utcluj.ro.

 

Calendar admitere:

 • - Înscriere candidați: 11 - 12 septembrie 2023 (ultima zi până la ora 14:00) (online, pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)
 • - Interviu: 14 septembrie 2023 (conform planificării afișate după perioada de înscriere)
 • - Afișare rezultate preliminare: 14 - 16 septembrie 2023
 • - Depunere contestații: 15 septembrie 2023 (până la ora 13) (se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere[at]utcluj.ro)
 • - Soluționare contestații: 15 septembrie 2023 (după ora 13)
 • - Afișare rezultate după soluționarea contestațiilor: 15 septembrie 2023 (seara)
 • - Confirmare locuri: 18 septembrie 2023 (până la ora 14:00) (onsite, la Secretariatul Departamentului de Automatică, sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca)
 • - Afișare rezultate finale din sesiunea de toamnă: 18 septembrie 2023 (seara)

 

September 2023 session - English

Versiunea în română este mai sus.

 

Information regarding the English language test for the Cyber-Physical Systems (CPS) master's admission.

 

Available places.

 

Information on admission to the master's program is available at:

 

Please check this page periodically to stay up-to-date on how the admissions process is organized and conducted.
Committee secretary contact: teodora.sanislav[at]aut.utcluj.ro.

 

Admission calendar:

 • - Candidate registration: September 11 - 12, 2023 (last day until 2:00 p.m.) (online, on the platform dedicated for this purpose, https://admitereonline.utcluj.ro/)
 • - Interview: September 14, 2023 (according to the schedule displayed after the application period)
 • - Preliminary results: September 14 - 16, 2023
 • - Appeals submission: September 15, 2023 (until 1 p.m.) (will be formulated and sent to the email address: contestatiiadmitere[at]utcluj.ro)
 • - Appeals resolution: September 15, 2023 (after 1 p.m.)
 • - Post-appeals results: September 15, 2023 (evening)
 • - Place confirmation: September 18, 2023 (until 2:00 p.m.) (onsite, at the Department of Automation's Secretariat, room 350, G. Barițiu str. no. 26-28, Cluj-Napoca)
 • - Final results of the autumn session: 18 September 2023 (evening)

 

 

Sesiunea iulie 2023

Informațiile referitoare la admiterea la master sunt disponibile la adresele:

 

Vă rugăm să consultați periodic aceste informații pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere.
Contact secretar comisie: teodora.sanislav[at]aut.utcluj.ro.

 

Calendar admitere:

 • - Înscriere candidați: 17 - 19 iulie 2023 (ultima zi până la ora 14:00) (online, pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)
 • - Interviu: 21 iulie 2023 (conform planificării afișate după perioada de înscriere)
 • - Afișare rezultate preliminare: 21 - 23 iulie 2023
 • - Depunere contestații: 24 iulie 2023 (până la ora 13) (se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere[at]utcluj.ro)
 • - Soluționare contestații: 24 iulie 2023 (după ora 13)
 • - Afișare rezultate după soluționarea contestațiilor: 24 iulie 2023 (seara)
 • - Confirmare locuri: 25 – 26 iulie 2023 (ultima zi până la ora 14:00) (onsite, la Secretariatul Departamentului de Automatică, sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca)
 • - Afișare rezultate finale din sesiunea de vară: 26 iulie 2023 (seara)
 • - Confirmare locuri ocupate în urma glisărilor: până cel târziu în 31 august 2023 la secretariatul facultății (sala 45, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca)

 

Pentru mai multe detalii vă puteți alătura echipei MS Teams ”Admitere master - Ingineria Sistemelor 2023” cu codul de acces fmwulnv.

 

În data de 14 iulie 2023, ora 18, va avea loc pe MS Teams o întâlnire (https://bit.ly/3r7PDk0) în care se vor prezenta pașii procesului de admitere (echipa MS Teams ”Admitere master - Ingineria Sistemelor 2023” cu codul de acces fmwulnv).

 

Read more …

Detalii privind finalizarea studiilor - sesiunea septembrie 2023

Licență/disertație

Sesiunea septembrie 2023

Calendar septembrie 2023.

 

Predarea lucrărilor:

Pentru sesiunea septembrie 2023, studenții vor încărca materialul conform calendarului și regulamentului, prin Microsoft Teams:

 • - licențe - după aderarea la echipa Teams k2hgxdr, încărcați materialul la Assignments.

 

În sesiunea septembrie 2023, pentru diplome va fi activă comisia 4D, iar pentru disertații comisia 4M. Comisiile pentru sesiunea septembrie: aici

 

Sesiunea iulie 2023

Programări susțineri lucrări de disertație: comisia 1M, comisia 2M, comisia 3M (IA).

Susținerile de disertații se vor desfășura în următoarele săli: Comisia 1M - 309, Comisia 2M - 303, Comisia 3M (IA) - 308.

 

Programări susțineri lucrări de diplomă: comisia 1D, comisia 2D, comisia 3D, comisia 5D (Satu Mare).

 

Modificare componență comisie 1D diplome: aici.

 

Examenele de diplomă Cluj se vor desfășura în următoarele săli:

Comisia 1D - 303, Comisia 2D - 304, Comisia 3D - 305.

 

Pentru lichidare, cei care dețin tablete obținute prin PNRR, le vor preda la ing. Alin Boieru, începând cu luni 10.07, în sala 350, Barițiu 26-28 (sediul Dep. de Automatică).

 

Predarea lucrărilor:

Pentru sesiunea iulie 2023, studenții vor încărca materialul conform calendarului și regulamentului, prin Microsoft Teams:

 • - licențe - după aderarea la echipa Teams ef170n4, alegeți comisia corectă și încărcați materialul la Assignments;
 • - disertații - după aderarea la echipa Teams 5pnkes2, alegeți comisia corectă și încărcați materialul la Assignments.


Programarea susținerilor se va publica ulterior încheierii perioadei de înscriere și predare a lucrărilor.

 

Calendarul finalizării studiilor de licență și master este disponibil aici.

 

Comisiile pentru sesiunea iulie: aici. În sesiunea iulie 2023 la Cluj-Napoca pentru diplomă vor fi active comisiile 1D-3D și pentru disertație comisiile 1M-3M.

 

Informații generale

Modelul pentru proiectul de licență: aici, iar modelul pentru proiectul de disertație aici.

 

Regulament pentru finalizarea lucrărilor de licență și disertație: aici.

 

Alte detalii privind șablonul de copertă: diploma română, diplomă engleză și disertație.

 

Read more …

New master's program, in English / Program nou de master, în engleză

Great news, our new master's program "Cyber-Physical Systems" (ro. "Sisteme cyber-fizice) is now fully accredited.

It will start in October 2023. The admittance will be this autumn. More details soon.

 

It will be taught in English.

Have a look at the curriculum and the government resolution (search for "Sisteme cyber-fizice**"), both attached below.

 

Read more …

Promo admitere

Te așteptăm la Specializarea Automatică şi Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca!

 

Înscrie-te și tu la Domeniul Ingineria Sistemelor, Specializarea Automatică şi Informatică Aplicată din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare a Universității Tehnice din Cluj Napoca!

 

Video prezentare: https://youtu.be/pxcv0TU3ZOo

 

Informații admitere: https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-licenta/#domenii-i-specializri

 

Înscrieri: 10-15 iulie

 

Examen: 17 iulie

 

Confirmări:

 • - Runda 1: 18-22 iulie
 • - Runda 2: 23-26 iulie

 

Rezultate finale: 26 iulie

 

 

Read more …

IoT Internet of Things Student Challenge 2023

Internet of Things Student Challenge (IoT-SC) 2023

Suntem bucuroși să vă prezentăm câteva informații despre acest eveniment, organizat de Departamentul de Automatică, în mai 2023. A fost un succes și vă așteptăm din nou. / We are pleased to tell you about this event, organized by the Automation Department, in May 2023. It was a success and we look forward to seeing you again.

 

Detalii / Details (in Romanian, PDF)

 

Înregistrarea transmisiei în direct a deschiderii oficiale Internet of Things Student Challenge, Ediția 2023 / Recorded live broadcast of the official opening for the Internet of Things Student Challenge, 2023 Edition (in Romanian)

 

Reportaj TVR despre Internet of Things Student Challenge 2023 / TVR report about the Internet of Things Student Challenge 2023 (in Romanian)

 

Read more …

Orar semestrul II, an universitar 2022-2023 / timetable for semester II, 2022-2023 academic year

Cluj-Napoca (2023-04-19 22:55)

Modificări la anul 4 română.

 

Satu Mare (2023-03-17 12:10)

S-au modificat doar orele de începere ale materiei Engleză (13 in loc de 9), anul 2.

 

Read more …

Opțiuni specializări 2023-2024 - anul IV, Cluj și Satu-Mare / Specialization options 2023-2024 - year IV, Cluj and Satu-Mare

Pentru CLUJ:
Vă rugăm să completați online și să trimiteți formularul din link-ul de mai jos până cel târziu la data de 15 iunie 2023.
Pentru Automatică română Cluj link-ul este: https://forms.gle/mYCrAeAWx8Pk1Bni9
Pentru Automatică engleză Cluj link-ul este: https://forms.gle/uaUbyt4u6SHKVMKp6

Pentru SATU-MARE
Vă rugăm trimiteți fișierul completat și semnat în format .pdf până JOI 15.06.2023 ora 12 la adresa Ioana.Chis la aut.utcluj.ro.
Pentru Automatică Satu Mare: Opțiuni Automatică Satu-Mare.

 

Read more …

Detalii privind finalizarea studiilor - 2022

Licență/disertație

În conformitate cu hotărârea BCF din 8.12.2022, în sesiunea februarie 2023 nu se organizează examene de diplomă și disertație.

 

Sesiunea septembrie 2022

Programări: disertații comisia 4M.

 

Calendarul finalizării studiilor de licență și master, pentru septembrie 2022, este disponibil aici.

 

Predarea lucrărilor de licență/disertație pentru sesiunea septembrie 2022 se face în format electronic.
Se va proceda în felul următor:

- După înscrierea pe Websinu, vă veți înrola la clasa de MS Teams denumită:

 

• "Predare disertație sesiunea iulie/septembrie 2022" cu codul jslz7x2 - pentru lucrările de disertație.

- Veți încărca (separat!):


1) documentația (NUME_PRENUME.PDF) semnată atât de autor cât și de către coordonator, și
2) o arhivă cu fișierele sursă la Assignment-ul corespunzător comisiei la care sunteți înscriși;

- Încărcarea documentelor se va face conform calendarului.

Cei care întâmpină probleme, să trimită un mail secretarului de comisie.

 

 

Sesiunea iulie 2022

Programări: licență comisia A1-D, licență comisia A2-D. licență comisia A3-D, licență comisia A5-D (Satu Mare), master comisia A1-M, master comisia A2-M, master comisia A3-M.

 

Predarea lucrărilor de licență/disertație se face în format electronic.
Se va proceda în felul următor:

- după înscrierea pe Websinu, vă veți înrola la clasa de MS Teams denumită:

 • • "Predare Licente Sesiunea Iulie 2022" cu codul 5x2a1ni - pentru lucrările de licență;
 • • "Predare disertatie sesiunea iulie 2022" cu codul jslz7x2 - pentru lucrările de disertație;

 

- veți încărca (separat!):

 • 1) documentația (NUME_PRENUME.PDF) semnată atât de autor cât și de către coordonator, și
 • 2) o arhivă cu fișierele sursă la Assignment-ul corespunzător comisiei la care sunteți înscriși;


- încărcarea documentelor se va face conform calendarului:

 • • pentru lucrările de licență: până în 01.07.2022 ora 14
 • • pentru lucrările de disertație: până în 30.06.2022 ora 14

 

Cei care întâmpină probleme, să trimită un mail secretarului de comisie.

 

 

Calendarul finalizării studiilor de licență și master, pentru iulie 2022, este disponibil aici.

 

În sesiunea iulie 2022, la Cluj-Napoca pentru diplomă vor fi active comisiile 1D-3D, iar pentru disertație comisiile 1M-3M.

 

 

Informații generale

Regulament pentru finalizarea lucrărilor de licență și disertație: aici.

 

Modelul pentru proiectul de licență: aici, iar modelul pentru proiectul de disertație aici.

 

Șablonul de copertă: diploma română, diplomă engleză și disertație.

 

Comisiile pentru sesiunea iulie/septembrie 2022 și februarie 2023 (dacă va fi cazul): aici.

 

 

Read more …

Orar semestrul I, an universitar 2022-2023 / timetable for semester I, 2022-2023 academic year

Cluj-Napoca (2022-10-19 20:29)

Modificări la anul 1 ro, an 3 ro și an 4.

 

Satu Mare (2022-11-21 15:25)

Modificări:
- Au fost mutate orele de SCD (an 4) din 26.11 în 03.12.
- Au fost mutate cursurile de 'Identificarea Sistemelor' (an 3) din zilele de joi în zilele de luni.

 

Read more …

Gradații de merit 2022

Rezultate gradații de merit.

 

Dosare gradații de merit:

- Acte_gradatie_merit_Nascu_nesemnate cu puncte

- depus_dosar gradatii Stan cu punctaje nesemnat

- Dosar GM Valean nesemnat

 

Eventualele contestații privind rezultatele evaluărilor se vor depune la secretariatul Departamentului de Automatică până LUNI 17.10.2022 ora 10.

Read more …

Teme finalizare studii 2022 / diploma-dissertation themes 2022

Stimați studenți de an IV licență și an II master,

 

Aveți temele propuse pentru lucrarea de finalizare a studiilor de licență/master, mai jos.

 

Termenul de transmitere a cererii semnate pentru temă, către Secretariatul Departamentului de Automatică (Ioana.Chis@aut.utcluj.ro), va fi comunicat în curând. Cererea semnată se poate transmite și prin e-mail.

 

Important:

 

Pentru a finaliza anul IV licență, conform Planului de învățământ aveți de promovat și disciplinele:

- Elaborarea proiectului de diplomă

- Practica pentru proiectul de diplomă.

 

Pentru a finaliza anul II master, conform Planului de învățământ aveți de promovat și disciplinele:

- Elaborare disertație

- Practica pentru elaborarea lucrării de disertație.

 

Temele propuse:

 

 1. Prof.dr.ing. Mihail Abrudean
 2. Prof.dr.ing. Petru Dobra
 3. Prof.dr.ing. Ioan Nașcu
 4. Prof.dr.ing. Liviu Miclea
 5. Prof.dr.ing. Honoriu Vălean
 6. Prof.dr.ing. Daniel Moga
 7. Prof.dr.ing. Éva Dulf
 8. Prof.dr.ing. Silviu Folea
 9. Prof.dr.ing. Lucian Bușoniu
 10. Prof.dr.ing. Vlad Mureșan
 11. Prof.dr.ing. Zsófia Lendek
 12. Prof.dr.ing. Cristina Mureșan
 13. Conf.dr.ing. Paula Raica
 14. Conf.dr.ing. Szilárd Enyedi
 15. Conf.dr.ing. Mirela Dobra
 16. Conf.dr.ing. Levente Tamás
 17. Conf.dr.ing. Camelia Avram
 18. Conf.dr.ing. Roxana Rusu-Both
 19. Conf.dr.ing. Ovidiu Stan
 20. Conf.dr.ing. George Moiș
 21. Conf.dr.ing. Iulia Clitan
 22. Conf.dr.ing. Ionuț Muntean
 23. SL.dr.ing. Mihaela Cistelecan
 24. SL.dr.ing. Sorin Herle
 25. SL.dr.ing. Mihai Hulea
 26. SL.dr.ing. Cosmin Marcu
 27. SL.dr.ing. Ruben Crișan
 28. SL.dr.ing. Radu Miron
 29. SL.dr.ing. Teodora Sanislav
 30. SL.dr.ing. Valentin Sita
 31. SL.dr.ing. Nicoleta Stroia
 32. SL.dr.ing. Alexandru Codrean
 33. SL.dr.ing. Anastasios Natsakis
 34. SL.dr.ing. Radu Dan
 35. SL.dr.ing. Octavian Cuibus
 36. SL.dr.ing. Iulia Ștefan
 37. SL.dr.ing. Dan Goța
 38. SL.dr.ing. Gabriel Harja
 39. SL.dr.ing. Ioana Nașcu
 40. As.dr.ing. Maria Șanta
 41. As.dr.ing. Alexandra Fanca
 42. As.dr.ing. Adela Pop
 43. As.dr.ing. Tudor Buzdugan
 44. As.dr.ing. Laura Vegh
 45. As.drd.ing. Dora Morar
 46. As.dr.ing. Isabela Bîrs
 47. As.dr.ing. Zoltán Nagy
 48. As.dr.ing. Claudiu Domuța
 49. As.drd.ing. Mihai Stănese
 50. As.drd.ing. Mircea Șușcă
 51. As.drd.ing. Vlad Mihaly
 52. As.dr.ing. Cosmina Corcheș
 53. As.drd.ing. Marius Misaroș
 54. As.dr.ing. Dahlia Al-Janabi
 

Read more …

Îndrumători de an pentru anul universitar 2022-2023 / year guides for the 2022-2023 academic year

Adresele trebuie completate cu "@aut.utcluj.ro" / "@aut.utcluj.ro" must be added to the addresses.

 

Licență / bachelors Cluj-Napoca

Anul 1 AIA (română, English) – Prof.dr.ing. Vlad MUREȘAN (Vlad.Muresan)
Anul 2 AIA (română, English) – SL.dr.ing. Iulia ȘTEFAN (Iulia.Stefan)
Anul 3 AIA (română, English) – SL.dr.ing. Sorin HERLE (Sorin.Herle)
Anul 4 AIA (română, English) – SL.dr.ing. Dan GOȚA (Dan.Gota)

 

Licență Satu Mare

Anul 1 AIA – Lect.dr.mat Tania LAZĂR (Tania.Lazar este la math.utcluj.ro)
Anul 2 AIA – Sl.dr.ing. Gabriel HARJA (Gabriel.Harja)
Anul 3 AIA – Conf.dr.ing. Camelia AVRAM (Camelia.Avram)
Anul 4 AIA – SL.dr.ing. Valentin SITA (Valentin.Sita)

 

Master

Master CAP – Prof.dr.ing Petru DOBRA (Petru.Dobra)
Master IAISC – Prof.dr.ing. Silviu FOLEA (Silviu.Folea)
Master ICAF – Prof.dr.ing. Eva DULF (Eva.Dulf)
Master IA – Prof.dr.ing. Liviu MICLEA (Liviu.Miclea)

 

Read more …

Admitere master Ingineria Sistemelor - sesiunea septembrie 2022

Înscrierea candidaților se face până în 8 septembrie, ora 13.

 

Programe de studiu la master în domeniul Ingineriei Sistemelor:

 • - Conducerea avansată a proceselor (CAP)
 • - Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)
 • - Informatică aplicată (IA)
 • - Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

 

Informațiile referitoare la admiterea la master sunt disponibile la adresele:

 

Vă rugăm să consultați periodic informațiile postate pe site-urile mai sus menționate pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere.

 

În data de 5 septembrie 2022, ora 18, va avea loc pe MS Teams o întâlnire (https://bit.ly/3PCqwgl) în care se vor prezenta pașii procesului de admitere (echipa MS Teams ”Admitere master - Ingineria Sistemelor 2022” cu cod de acces a15i5xp).

 

Contact secretar comisie: teodora.sanislav[at]aut.utcluj.ro.

 

Read more …

Admitere master Ingineria Sistemelor - sesiunea iulie 2022

Informațiile referitoare la admiterea la master sunt disponibile la adresele:

 

Vă rugăm să consultați periodic aceste informații pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere.

 

În data de 11 iulie 2022, ora 18, va avea loc pe MS Teams o întâlnire (link https://bit.ly/3nhxY4f) în care se vor prezenta pașii procesului de admitere (echipa MS Teams ”Admitere master - Ingineria Sistemelor 2022” cu cod de acces a15i5xp).


Contact secretar comisie: teodora.sanislav[at]aut.utcluj.ro.

 

Read more …

IEEE AQTR 2022 Conference

International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics

May 19-21, 2022, Cluj-Napoca, Romania

The Organizing Committee has the pleasure of inviting you to participate in the International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, AQTR 2022 (THETA 23), which will be held in Cluj-Napoca, Romania, on May 19-21, 2022. The conference follows the tradition of the 22 automation and testing-related scientific events, organized in Cluj-Napoca since 1981 under the name THETA/AQTR.

AQTR 2022 is an international forum for researchers in the field of automation, quality, testing and robotics. It will bring together researchers, equipment manufacturers, software developers and end-users to discuss the current trends and future directions of control and testing technologies and their industrial and social applications in the private and the public sectors. Active participation of students and graduate students is strongly encouraged.

Read more …

Orar semestrul II, an universitar 2021-2022 / timetable for semester II, 2021-2022 academic year

Cluj-Napoca (2022-04-13 14:40)
Modificări la an 3 și 4, română.

 

Satu Mare (2022-03-16 12:45)
S-au modificat cursurile de CNMU și 4 laboratoare de Optimizări.
Sunt trecute cu verde în orar.

 

Read more …

Opțiuni specializări 2022-2023 - anul IV, Cluj și Satu-Mare

Planul de învățământ curent oferă următoarele opțiuni de studiu în anul 4:

 

Opțiuni Automatică română Cluj,
Opțiuni Automatică engleză Cluj,
Opțiuni Automatică Satu-Mare.

 

Observație: Vă rugăm trimiteți fișierele completate și semnate în format .pdf până MIERCURI 31.06.2021 ora 12 spre adresa Ioana.Chis la aut.utcluj.ro.

Read more …

Detalii privind finalizarea studiilor - sesiunea februarie 2022

Licență/disertație

Informații generale

Regulament pentru finalizarea lucrărilor de licență și disertație: aici.

Modelul pentru proiectul de licență: aici, iar modelul pentru proiectul de disertație aici.

Șablonul de copertă: diploma română, diplomă engleză și disertație.

 

Sesiunea februarie 2022

Programare disertații: comisia 4M (versiunea 2).

 

În sesiunea februarie 2022 la Cluj-Napoca pentru diplomă va fi activă comisia 4D, iar pentru disertație comisia 4M (cu secretar 4M Teodora.Sanislav la aut.utcluj.ro).

 

Comisiile active pentru sesiunea iulie/septembrie/februarie: aici.

 

Calendarul finalizării studiilor de licență și master, pentru februarie 2022, este disponibil aici.

 

Predarea lucrărilor de licență/disertație se face în format electronic. Se va proceda în felul următor:

 • - după înscrierea pe sinu, vă veți înrola la clasa de MS Teams:
  • - Echipa cu codul: gfk284l - pentru lucrările de disertație;
 • - veți încărca o arhivă care să conțină documentația (NUME_PRENUME.PDF) semnată atât de autor cât și de către coordonator și fișierele sursă la Assignment-ul corespunzător comisiei la care sunteți înscriși;
 • - încărcarea documentelor se va face conform calendarului de mai sus.

 

Cei care întâmpină probleme, să trimită un mail secretarului de comisie (diplomă Maria.Santa la aut.utcluj.ro, disertație Teodora.Sanislav la aut.utcluj.ro).

 

Sesiunea septembrie 2021

Comisiile active pentru sesiunea iulie/septembrie: aici. Secretarul de comisie 4M (septembrie) este Teodora.Sanislav la aut.utcluj.ro.

Programarea susținerilor din septembrie: master 4M.

 

Calendarul finalizării studiilor de licență și master, pentru septembrie 2021, este disponibil aici.

 

În sesiunea septembrie 2021 la Cluj-Napoca pentru diplomă va fi activă comisia 4D, iar pentru disertație comisia 4M cu secretar Teodora.Sanislav la aut.utcluj.ro.

 

Predarea lucrărilor de licență/disertație se face în format electronic. Se va proceda în felul următor:

 • - după înscrierea pe sinu, vă veți înrola la clasa de MS Teams:
  • - Echipa cu codul: ltq0bvx - pentru lucrările de disertație;
 • - veți încărca o arhivă care să conțină documentația (NUME_PRENUME.PDF) semnată atât de autor cât și de către coordonator și fișierele sursă la Assignment-ul corespunzător comisiei la care sunteți înscriși;
 • - încărcarea documentelor se va face conform calendarului de mai sus.

 

Cei care întâmpină probleme, să trimită un mail secretarului de comisie (diplomă Maria.Santa la aut.utcluj.ro, disertație Teodora.Sanislav la aut.utcluj.ro).

 

Sesiunea iulie 2021

Programarea susținerilor din iulie: diplomă 1D, diplomă 2D, diplomă 3D, master 1M, master 2M, master 3M.

 

În sesiunea iulie 2021 la Cluj-Napoca pentru diplomă vor fi active comisiile 1D-3D, iar pentru disertație comisiile 1M-3M.

 

Calendarul finalizării studiilor de licență și master, pentru iulie, este disponibil aici.

 

Predarea lucrărilor de licență/disertație se face în format electronic. Se va proceda în felul următor:

 • - după înscrierea pe sinu, vă veți înrola la clasa de MS Teams denumită
  • - "Predare Lucrări Licență AUT" cu codul: W2PRZ0L - pentru lucrările de licență;
  • - "Disertație iulie 2021" cu codul: 8caooue - pentru lucrările de disertație;
 • - veți încărca o arhivă care să conțină documentația (NUME_PRENUME.PDF) semnată atât de autor cât și de către coordonator și fișierele sursă la Assignment-ul corespunzător comisiei la care sunteți înscriși;
 • - încărcarea documentelor se va face conform calendarului:
  • - pentru lucrările de diplomă: până în 08.07.2021 ora 14 , respectiv 09.07.2021 ora 14 pentru absolvenții de la extensia Satu Mare
  • - pentru lucrările de disertație: până în 09.07.2021 ora 14

 

Cei care întâmpină probleme, să trimită un mail secretarului de comisie.

Read more …

Mobilități Erasmus pentru studenți - Automatică 2022

Perioada mobilităţii: sem I sau sem II al anului universitar 2022-2023.


Durata mobilităților: minim 3 luni, maxim 1 an academic.


Nivelul de studiu: L (licenţă), M (master) sau D (doctorat).
Nivelul de studiu este stabilit în Acordul Bilateral ERASMUS+ dintre UTC-N şi universităţi partenere din UE. Data începerii şi conţinutul programului de studiu vor fi stabilite împreună cu cadrele didactice responsabile de acorduri în funcţie de calendarul şi structura academică a celor două universităţi şi de condiţiile de schimb prevăzute în acordurile bilaterale.

Read more …

Teme finalizare studii 2021

Stimați studenți de an IV licență și an II master,

 

Aveți temele propuse pentru lucrarea de finalizare a studiilor de licență/master, mai jos.

 

Termenul de transmitere a cererii semnate pentru temă, către Secretariatul Departamentului de Automatică (Ioana.Chis@aut.utcluj.ro), este 15 decembrie 2021. Cererea semnată se poate transmite și prin e-mail.

 

Important:

 

Pentru a finaliza anul IV licență, conform Planului de învățământ aveți de promovat și disciplinele:

- Elaborarea proiectului de diplomă, și

- Practica pentru proiectul de diplomă.

 

Pentru a finaliza anul II master, conform Planului de învățământ aveți de promovat și disciplinele:

- Elaborare disertație, și

- Practica pentru elaborarea lucrării de disertație.

 

Temele propuse:

 

 1. Teme propuse de companii
 2. Prof.dr.ing. Mihail Abrudean

   

 3. Prof.dr.ing. Petru Dobra
 4. Prof.dr.ing. Ioan Nașcu
 5. Prof.dr.ing. Liviu Miclea
 6. Prof.dr.ing. Honoriu Vălean
 7. Prof.dr.ing. Daniel Moga
 8. Prof.dr.ing. Éva Dulf
 9. Prof.dr.ing. Silviu Folea
 10. Prof.dr.ing. Lucian Bușoniu
 11. Prof.dr.ing. Vlad Mureșan
 12. Prof.dr.ing. Zsófia Lendek
 13. Conf.dr.ing. Paula Raica
 14. Conf.dr.ing. Szilárd Enyedi
 15. Conf.dr.ing. Mirela Dobra
 16. Conf.dr.ing. Levente Tamás
 17. Conf.dr.ing. Camelia Avram
 18. Conf.dr.ing. Cristina Mureșan
 19. Conf.dr.ing. Roxana Rusu-Both
 20. Conf.dr.ing. Ovidiu Stan
 21. Conf.dr.ing. George Moiș
 22. Conf.dr.ing. Iulia Clitan
 23. Conf.dr.ing. Ionuț Muntean
 24. SL.dr.ing. Mihaela Cistelecan
 25. SL.dr.ing. Sorin Herle
 26. SL.dr.ing. Mihai Hulea
 27. SL.dr.ing. Cosmin Marcu
 28. SL.dr.ing. Ruben Crișan
 29. SL.dr.ing. Radu Miron
 30. SL.dr.ing. Teodora Sanislav
 31. SL.dr.ing. Valentin Sita
 32. SL.dr.ing. Nicoleta Stroia
 33. SL.dr.ing. Alexandru Codrean
 34. SL.dr.ing. Anastasios Natsakis
 35. SL.dr.ing. Radu Dan
 36. SL.dr.ing. Octavian Cuibus
 37. SL.dr.ing. Iulia Ștefan
 38. SL.dr.ing. Dan Goța
 39. SL.dr.ing. Gabriel Harja
 40. SL.dr.ing. Ioana Nașcu
 41. As.dr.ing. Maria Șanta
 42. As.dr.ing. Alexandra Fanca
 43. As.dr.ing. Adela Pop
 44. As.dr.ing. Tudor Buzdugan
 45. As.dr.ing. Laura Vegh
 46. As.drd.ing. Dora Morar
 47. As.dr.ing. Isabela Bîrs
 48. As.dr.ing. Zoltán Nagy
 49. As.dr.ing. Claudiu Domuța
 50. As.drd.ing. Mihai Stănese
 51. As.drd.ing. Mircea Șușcă
 52. As.drd.ing. Vlad Mihaly
 53. As.dr.ing. Dahlia Al-Janabi

Read more …

Îndrumători de an pentru anul universitar 2021-2022 / year guides for the 2021-2022 academic year

Adresele trebuie completate cu "@aut.utcluj.ro" / "@aut.utcluj.ro" must be added to the addresses.

 

Licență / bachelors Cluj-Napoca

Anul 1 AIA (română, engleză) – SL.dr.ing. Iulia ȘTEFAN (Iulia.Stefan)

Anul 2 AIA (română, engleză) – SL.dr.ing. Sorin HERLE (Sorin.Herle)

Anul 3 AIA (română, engleză) – SL.dr.ing. Dan GOȚA (Dan.Gota)

Anul 4 AIA (română, engleză) – Prof.dr.ing. Vlad MUREȘAN (Vlad.Muresan)

 

Licență Satu-Mare

Anul 1 AIA – Lect.dr.mat Tania LAZĂR (Tania.Lazar este la math.utcluj.ro)

Anul 2 AIA – As.drd.ing. Dora MORAR (Dora.Sabau)

Anul 3 AIA – Conf.dr.ing. Camelia AVRAM (Camelia.Avram)

Anul 4 AIA – SL.dr.ing. Valentin SITA (Valentin.Sita)

 

Master

Master CAP – Prof.dr.ing Petru DOBRA (Petru.Dobra)

Master IAISC – Conf.dr.ing. Camelia AVRAM (Camelia.Avram)

Master ICAF – Prof.dr.ing. Eva DULF (Eva.Dulf)

Master IA – Prof.dr.ing. Liviu MICLEA (Liviu.Miclea)

 

Read more …

Admitere master Ingineria Sistemelor - sesiunea septembrie 2021

Informațiile referitoare la admiterea la master sunt disponibile la adresele:

https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/

https://ac.utcluj.ro/admitere-master.html (secțiunea denumită Admitere master Ingineria Sistemelor - Sesiunea septembrie 2021).

 

Vă rugăm să consultați periodic aceste informații pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere.

Contact secretar comisie: teodora.sanislav[at]aut.utcluj.ro.

Read more …

Admitere master Ingineria Sistemelor - sesiunea iulie 2021

Informațiile referitoare la admiterea la master sunt disponibile la adresele:


https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/
https://ac.utcluj.ro/admitere-master.html (secțiunea din josul paginii denumită Admitere master Ingineria Sistemelor - Sesiunea iulie 2021).

 

Vă rugăm să consultați periodic aceste informații pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere.
Contact secretar comisie: teodora.sanislav[at]aut.utcluj.ro.

 

Read more …

Orar 2020-2021, semestrul 2

Orarul pentru Cluj, afișat 14.03.2021, 23:33.

 

Orarul pentru Satu Mare, afișat 07.05.2021, 17:46.
S-au modificat:
- s-au mutat orele de STR C+L (an 3) din săptămâna 9 în săptămâna 14;
- s-au mutat orele II L+P (an 3) din 1.06 în 31.05, respectiv în 3.06.

 

Read more …

Opțiuni specializări - anul IV, Cluj și Satu-Mare

2021-2022

Planul de învățământ curent oferă următoarele opțiuni de studiu în anul 4:

Opțiuni Automatică română Cluj,
Opțiuni Automatică engleză Cluj,
Opțiuni Automatică Satu-Mare.

 

OBSERVAȚIE: Vă rugăm trimiteți fișierele completate și semnate în format .pdf până VINERI 30.06.2021 h12 pe adresa Ioana.Chis[at]aut.utcluj.ro.

 

Read more …

Mobilități Erasmus pentru studenți - Automatică 2021

Perioada mobilităţii: sem I sau sem II al anului universitar 2021-2022.


Durata mobilităților: minim 3 luni, maxim 1 an academic.


Nivelul de studiu: L (licenţă), M (master) sau D (doctorat).
Nivelul de studiu este stabilit în Acordul Bilateral ERASMUS+ dintre UTC-N şi universităţi partenere din UE. Data începerii şi conţinutul programului de studiu vor fi stabilite împreună cu cadrele didactice responsabile de acorduri în funcţie de calendarul şi structura academică a celor două universităţi şi de condiţiile de schimb prevăzute în acordurile bilaterale.

Read more …

© Automation Department - TUCN