Facultatea de Automatica si Calculatoare

Catedra de Automatica

 

ADMITERE MASTER 2011

 

Programe de studii de master in domeniul Ingineria Sistemelor:

1.      Controlul avansat al proceselor - CAP (master de cercetare)

2.      Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe – IAISC (master de cercetare)

3.      Ingineria conducerii avansate a fabricatiei – ICAF (master de cercetare)

4.      Informatica aplicata – IA (master profesional)

 

Descrierea programelor de studiu se gaseste la adresa: http://ac.utcluj.ro/index.php/masterat.html

 

Conditii de inscriere: Sunt admişi la înscriere numai absolvenţi de studii superioare cu “diploma de licenţă”.

 

Forma de organizare a admiterii: Concurs constând din două probe: o proba scrisă şi un interviu.

 

Proba scrisă va consta din redactarea unei propuneri de proiect. Formularul se găseşte aici: prj_adm_master_2011.doc

 

Propunerea de proiect (prj adm master 2011.doc), tipărită într-un exemplar, se va preda comisiei odată cu înscrierea.

 

Interviul va consta din susţinerea propunerii de proiect şi întrebări din partea comisiei.

 

Media de admitere va cuprinde în proportie de 40% activitatea anterioară (media anilor de studiu şi media la examenul de licenţă cu pondere egală), respectiv 60% media probelor de concurs.

 

Calendar

 

1. Selectie 1

-          Perioada de înscriere si de depunere a propunerii de proiect: 29 iunie - 6 iulie 2011 (in zilele lucratoare, orele 9-14, la secretariatul Catedrei de Automatica (sala 350), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca)

-          Interviu in ziua de 7 iulie 2011, ora 9, la sediul Catedrei de Automatica (sala 350), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca

-          Afisare rezultate: septembrie 2011

 

2. Selectie 2

-          Perioada de înscriere si de depunere a propunerii de proiect 8-19 iulie 2011 (in zilele lucratoare, orele 9-14, la secretariatul Catedrei de Automatica (sala 350), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca)

-          Interviu in ziua de 21 iulie 2011, ora 9, la sediul Catedrei de Automatica (sala 350), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca

-          Afisare rezultate: septembrie 2011

3. Sesiunea septembrie 2011

-          Inscrieri: 12-16 septembrie 2011, orele 9-14 la secretariatul Catedrei de Automatica, sala 350, str. G. Baritiu 26-28, Cluj-Napoca.

-         Interviu: 19 septembrie 2011, ora 9.00, la sediul Catedrei de Automatica, sala 350, str. G. Baritiu 26-28, Cluj-Napoca.

-         Costul inscrierii: 120 lei.

 

Acte necesare pentru inscriere:

 

1.      Cerere (CERERE_INSCRIERE_MASTER_2011_Automatica.DOC)

2.      Diploma de bacalaureat (original),

3.      Diploma de licenţă (original) sau adeverinţă (original) de susţinere a examenului de licenţă (numai pentru promoţia curenta),

4.      Copie certificat naştere legalizată,

5.      Doua fotografii tip buletin identitate,

6.      Chitanţa de achitare a taxei de admitere (se plateste la caseria UTC-N, str. C. Daicoviciu, nr. 15),

7.      Dosar plic.

 

Informatii suplimentare la tel: 0740-135928 si e-mail: Liviu.Miclea@aut.utcluj.ro.